محصولات OnSmart

ترتیب نمایش:

محصولات OnSmart

OnSmart  برند محصولات خانه هوشمند است که بر اساس پروتوکل های اینترنت اشیاء عمل میکند. به لطف مجموعه محصولات خانه هوشمند ONSMART تکنولوژی ارتباط چیزها یا همان اینترنت اشیاء در اختیار شماست. تا بتوانید تنوعی از لوازم خانه هوشمند از قبیل روشنایی ، ترموستات ها و سنسورها را فقط با یک نرم افزار به کنترل خود درآورید.

شما میتوانید برای تک تک این لوازم سناریو تعریف کنید و یا از طریق اینترنت وضعیت آنها را جویا شوید. کنترل کردن این لوازم فقط محدود به نرم افزار مویایل نیست ، شما میتوانید با استفاده از دستیار صوتی فرامین کنترلی برای لوازم خانه هوشمند صادر کنید.

دسته‌بندی