پلتفرم خانه هوشمند

آشنایی با IFTTT

/post-4

IFTTT مخفف عبارت If This, Then That  به معنای مفهومی “اگر این پس آن” است. IFTTT یک راه آسان برای خودکار کردن کارها در خانه هوشمند و یا به اشتراک گذاری وظایف میان سرویس‌هایی است که قابل اتصال به هم نیستند.